Жаш Муун (Жалал-Абад)

Жаш Муун (Жалал-Абад)

Ст. Курманбек (г. Жалал-Абад)